Věkové kategorie vozidel

Třída A (Ancesor)

Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904

Třída B (Veteran)

Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918

Třída C (Vintage)

Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930

Třída D (Post Vintage)

Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1931 a 31. prosincem 1945

Třída E (Post War)

Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960

Třída F

Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970

Třída G

Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1971 a věkovým limitem FIVA