Ceny testování vozidla 

Testace (včetně poplatku FKHV)

4.500,-Kč

Opakovaná (včetně poplatku FKHV)

         1.500,-Kč