Klasifikace vozidel dle FIVA

Typ A - STANDARDNÍ

Jedná se o historické vozidlo odpovídající standardní specifikaci, tak jak bylo dodáváno VÝROBCEM. Mohou být povoleny nepodstatné, kosmetické změny odpovídající OBDOBÍ, stejně jako typické příslušenství, které bylo v v OBDOBÍ na trhu.

Typ B - DOBOVĚ UPRAVENÉ

Jedná se o vozidlo speciálně postavené nebo upravené v OBDOBÍ pro specifické účely, svým způsobem typické a tím oprávněně historicky cenné.

Typ C - KOPIE a REPLIKA

KOPIE je kopie historického vozidla, zhotovená mimo OBDOBÍ KOPISTOU (VÝROBCEM KOPIE), s použitím nebo bez použití dílů podle specifikace odpovídající OBDOBÍ, kopírující určitý konkrétní model. Takovéto historické vozidlo musí být zřetelně označeno aby bylo jasné, že jde o KOPII. Název historického vozidla bude tvořit kombinace jmen KOPISTY (VÝROBCE KOPIE) a VÝROBCE a dále modelu, jehož je vozidlo KOPIÍ (Příklad: Smith, Bugatti, Type 35).

REPLIKA musí splňovat stejné shora uvedené podmínky, ale od kopie se liší tím, že byla vyrobena výrobcem originálního vozidla.

Vozidla kategorie KOPIE a REPLIKA budou datována datem svého dohotovení. (např. 11/2009)

Typ D - UPRAVENO MIMO OBDOBÍ

HISTORICKÉ VOZIDLO s prověřenou identitou, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo OBDOBÍ způsobem typickým v daném OBDOBÍ a za použití součástí podle specifikace v OBDOBÍ obvyklé.

Typ E - VÝJIMKY

HISTORICKÉ VOZIDLO s prověřenou identitou, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo OBDOBÍ za použití součástí nebo technologií, nedostupných v daném OBDOBÍ. Takovéto vozidlo musí mít i v tomto případě původní rám/šasí nebo platformu a karoserii podle DOBOVÉ specifikace pro daný model. Mohou být použity maximálně dvě podsestavy, odlišné od původní specifikace:

o motor

o převody

o kola

o přední odpružení/ řízení

o zadní odpružení

(Úpravy mohou být provedeny v současné době. Takovéto úpravy nemají vliv na datování vozidla.) FKHV ČR Mezinárodní technický kodex FIVA 2010