Člen VCC Ústí nad Labem, z.s, 

Štursova 423/19, 400 01, tel 608 354 202, vccusti@seznam.cz 

Práva veteránských členů:

A) Účastnit se činnosti spolku

B) Být informován o dění ve spolku.

C) Testovat za zvýhodněné ceny.

D) Obracet se na orgány spolku, podávat připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

 Povinnosti veteránských členů

A) Dodržovat stanovy spolku.

B) Aktivně se podílet na plnění cílů spolku.

D) Platit členské příspěvky ve výši stanovené a schválené členskou schůzí.

E) Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku.

GDPR

Podle zákona č. 101/2001 Sb. souhlasím se zpracováním uvedených údajů spolkem VCC Ústí nad Labem, AKHV a FKHV k vytváření sumarizovaných výkazů pro státní orgány. Tyto údaje NEBUDOU použity pro marketingové a reklamní účely třetích stran .

Přihláška k vetránskému členství ve VCC Ústí nad Labem, z.s

veteránské členství s výhodným prováděním testací historického vozidla vzniká: po vyplnění přihlášky a zaplacením členského příspěvku 500,-Kč na č.ú.  2700740877/2010