Testace - změny od 1.9.2023

1) Naše legislativa pojmem historické vozidlo myslí vozidlo:

 • vozidlo, které je registrované v registru historických vozidel, tedy vozidlo na veteránských zelených značkách.
 • vozidlo v registru silničních vozidel na klasických bílých značkách je možné testovat na historickou původnost také, ale legislativně nemůže být nazýváno historickým vozidlem.

2) Historická vozidla na zelených veteránských značkách musí nově od 1. 9. 2023 navštěvovat STK:

 • vozidla testovaná před tímto datem mají platnost 2 roky ode dne testování a na STK musí až po vypršení platnosti testování. Např. vozidlo testované 12. 8. 2023 má platnost do 12. 8. 2025 a na STK proto pojede poprvé až v srpnu 2025.
 • samotné testování bude platné na 5 let pro všechna vozidla.
 • historická vozidla se zelenými veteránskými značkami pak mohou získat platnost STK také na 5 let, nejdéle však na dobu platnosti testování (viz zák.56/2001Sb. § 79b odst.3).
 • silniční vozidla s testací na historickou původnost mají platnost testování také na 5 let, ovšem STK musí navštěvovat dále dle typu vozidla (osobní na 2 roky, motocykly na 4 roky atd.). V případě silničních vozidel s testací na historickou původnost, které byly testovány před 1. 9. 2023 je zákonem platnost testování prodloužena na 5 let ode dne prodloužení (např. testace provedená    1. 4. 2023 platná původně do 1. 4. 2025 je zákonem prodloužena až do 1. 4. 2028).

3) Co bude STK na vozidlech kontrolovat?

 • vozidla v silničním registru na klasických bílých značkách procházejí nadále klasickou STK v plném rozsahu.
 • historická vozidla se zelenými veteránskými značkami budou navštěvovat takzvané technické prohlídky historických vozidel, které jsou stanoveny vyhláškou 211/2018 Sb. konkrétně pak přílohou č. 23. Vozidla budou rozděleny do třech kategorií:
 • 1. kategorie - historické vozidlo uvedené do provozu od 1. července 1972 (novodobá historická vozidla)
 • 2. kategorie - historické vozidlo uvedené do provozu od 1. července 1953 do 30. června 1972 (poválečná historická vozidla)
 • 3. kategorie - historické vozidlo uvedené do provozu do 30. června 1953 (předválečná a válečná historická vozidla).

4) U všech kategorií HV ale platí, že u vozidla se posuzuje, zda splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu. Příloha č. 23 vyhlášky.

5) Testování vozidla v silničním registru a historického vozidla.

Testování se nijak neliší. Posuzuje se při něm pouze historická původnost a testace probíhá stejně, ať se jedná o vozidlo vedené v registru silničních vozidel, historických nebo zatím nepodléhá žádné registraci.

6) Prohlídku HV musí provést každá stanice STK.

předseda        Petr Prchal                 +420 602 445 625     17petr@seznam.cz

člen                 Libor Uher                  +420 608 354 202     libor.uher@email.cz

člen                 Zdeněk Hetzendorf   +420 604 449 516     zdenek.hetzendorf@seznam.cz

člen                 Roman Tobiáš            +420 777 041 044     pacicka@centrum.cz